luni, 29 iunie 2009

Despre binefăcătorii bisericii din Grinăuţi-Moldova

În anul 2001, cu ajutorul părintelui Rostislav Gadâmba se începe reparaţia bisericii vechi prin gazificare şi încălzire centrală. După moartea păr. Gheorghe Plevan, părintele Rostislav Gadâmba a făcut apel către toţi creştinii din satele Grinăuţi-Moldova, Grinăuţi-Raia, Gara Rediul Mari, pentru a face o reparaţie capitală la biserica veche. Sfinţia sa, a luat listele creştinilor, care locuiesc în capitala Chişinău şi ia vizitat pe fiecare în parte cerându-le ajutor pentru reparaţia bisericii. La apelul său au răspuns domnul Marcel Răducan împreună cu Anatol Rusu. Domnul Victor Coşuleanu, domnul Ion Ursu cu Larisa Ursu. Paralel în sat a fost organizat de către mironosiţele contemporane doamna Anişoara Negritu, în Grinăuţi-Raia, doaman Silvia Putină, la Gara Rediul Mari doamna Maria Rusu, Nina Rusu, Natalia Cibotari şi altele. Pe banii obţinuţi s-au cumpărat analoage noi, policandru nou şi s-a făcut un iconostas nou, cadonat de către Marcel Răducan cu Anatol Rusu. Tot dumnealor au adus meşteri din Peresecina, pentru reparaţia internă începând de la podele şi terminând cu tavanul.
Reparaţia dinautru cu iconostas şi podelele şi policandru a fost sponsorizate de către Marcel Răducan şi Anatol Rusu. Pentru schimbarea uşii de la intrare, a contribuit domnul Lupu.
Din creştinii care s-au mai evedenţiat la reparaţia bisericii vechi, sunt fraţii Maranciuc, Valentin, Ioan, Mihai, starostele bisercii Boris Negritu, domnul Cibotari Romeo şi alţii.
Nu a stat în lături nici primăria din Grinăuţi Moldova în frunte cu primarul Oboroc Igori, care au reparat ferestrele bisericii vechi şi a promis ajutor în anul curent 2009 în jurul la 10 mii lei pentru a schimba acoperişul bisericii cu tablă.
Un mare ajutor la acoperirea bisericii vechi, la dat meşterul din sat Nicolae Căpăţână, ajutat de Valentin Maranciuc, Ion Maranciuc, Mihai Maranciuc, Constantin Vrabie, Grigore Crăciun, Gheorghe Iacobciuc şi am vrea să amintim despre Anatol Rusu şi Tosea Putină, care au ajutat la electrificarea bisericii.
Paralel cu meşterii lucrau şi mironosiţele, care aduceau hrană şi o pregăteau în storojca bisericii pentru lucrători zi de zi. La pregătirea mesei zilnic a fost Libua Coşuleanu, ajutată de Ana Căpăţină, Maria Untu, Elena Ursan şi de starostele bisericii Boris Negritu. Starostele organiza pe mahala în fiecare zi producte proaspete.
Mai este mult de lucru pentru sfânta biserică şi creştinii care doresc să o susţină pot apela la starostele Boris Negritu ori la părintele Rostislav Gadâmba, dând ajutor în bani şi în merinde. Datorită părintelui Rostislav, în fiecare an în satele Grinăuţi-Moldova, Grinăuţi-Raia, Gara Rediul Mari se strânge jertfă pentru mănăstirile Frumoasa, mănăstirea Coada Iazului. În prezent s-a organizat jertfă pentru mănăstirea Rughi.
Zilnic la biserică lucrează palamar de acum Valentin Marenciuc, ajutat fiind de fratele Ioan şi Mihail şi de finul său Serghei.
Dorim să amintim despre fântânarii satului Ion Rusu şi Petru Untul care au umplut satele dimprejur cu fântâni ci apă potabilă bună, pe care în fiecare an părintele Rostislav Gadâmba le sfinţeşte a doua zi de Duminica Mare.
Fie ca Bunul Dumnezeu să ajute primăria, care conlucrează cu biserica spre a îndeplini un proiect important de apeduct şi canalizare şi pentru a forma zona de odihnă pentru creştinii satului. Dumnezeu să-i întărească pe toţi creştinii din Grinăuţi-Moldova, pentru a ajuta satul şi sfânta biserică.

0 comentarii:

contact webmaster:

mihailmaster@yahoo.com
Ajutăm la construcţia şi administrarea, siteurilor şi blogurilor pentru mănăstiri şi biserici.