luni, 29 iunie 2009

Părintele Vasile Ferenţ unul din preoţii de seama a bisericii din Grinăuţi-Moldova (sec.XIX)


În satul Grinăuţi Moldova era un om, familia Coşuleanu Efrem. Omul acesta avea o fiică numită Frosea (Eufrosinia) preoteasă. Era singură la părinţi şi domnul Coşuleanu Efrem şi-a pus în gând să aducă în satul Grinăuţi-Moldova în funcţia de paroh pe ginerele său care era preot. Fiind bogat (avea circa 200 hectare de pământ, 500 gâşte, 100 de oi) majoritatea sătenilor, îi erau fini şi fine. El s-a sfătuit cu dânşii, să facă fiecare câte o plângere la Episcopia din Chişinău, precum că păr. Vasile Ferenţ nu face orânduielile cuvenite unui preot, ca să fie înlăturat din funcţia de preot paroh a bisericii cu hramul “Sf. Nicolaie” din Grinauţi-Moldova. Episcopia Chişinăului a reacţionat la plângerea creştinilor din Grinauţi- Moldova şi a trimis o comisie specială formată din 7 preoţi, cu scopul de a cerceta cazul.
La adunarea de obşte, care a avut loc în ograda bisericii din Grinauţi- Moldova, fiecare plângere a fost cercetată în parte. Fiecare sătean îşi explica în faţa comisiei episcopale plângerea sa. În cadrul adunării de obşte au fost discutate nici mai mult nici mai puţin 80 de plângeri, care toate erau ticluite împotriva părintelui Vasile Ferenţ.
Părintele Vasile, stătea într-o parte de toată adunarea ascultând întristat. La un moment dat, s-a apropiat de dânsul Nicolaie Bădărău şi i-a zis: cinstite părinte eu am să-ţi ţin apărarea. Preotul mirat i-a răspuns: toţi cu care am trăit bine, m-au trădat, dar cu tine Nicolaie nu ne-am avut de bine, cum poţi tu acuma să-mi ei apărarea? Atunci Nicolaie Bădărău a luat cuvântul în faţa întregii adunări şi a zis: Prea cucernci părinţi, stimată adunare, toţi pe care i-aţi asculat 80 la rând sunt necărturari, cum au putut ei să urmărească greşelile părintelui Vasile Ferenţ, fiind necărturari? Dacă părintele nu ştia rânduiala bisericească, nu ar fi susţinut examenele eparhiale şi nu ar fi fost trimis preot la noi în sat. Atunci preşedintele comisiei eparhiale i-a zis: domnule Nicolaie, cât ţi-a plătit preotul ca să-i ţii parte? Atunci Nicolaie Bădărău i-a răspuns: Prea cucernice părinte, toţi preoţii sunt învăţaţi să ieie, dar să nu deie… Preşedintele comisiei s-a ruşinat de răspunsul bătrânului şi a pus punct discuţiei.
În urma acestei adunări, comisia eparhială, a hotărât restabilirea părintelui Vasile Ferenţ în funcţia de paroh a biserica Sf. Nicolae din Grinauţi Moldova. Părintele Vasile a activat până în 1900, când a trecut la cele veşnice. A fost înmormântat în stânga bisericii din Grinauţi-Moldova, mormântul părintelui Ferenţ s-a păstrat până astăzi.


0 comentarii:

contact webmaster:

mihailmaster@yahoo.com
Ajutăm la construcţia şi administrarea, siteurilor şi blogurilor pentru mănăstiri şi biserici.